De bezemwagen tijdens de halve marathon Amsterdam: je moet alles een keer meemaken!

De achterkant van de medaille: ‘Je hebt nog elf minuten voor de laatste kilometer, je redt het, kom op!’ klinkt het uit de bezemwagen die naast mij rijdt. Applaus langs de kant. Mensen die mijn naam roepen. ‘Kom op, Susan!’

De bezemwagen, het lopen van een marathon....

Mijn dierbare vriendin Tamara die het laatste stuk mee rent, aanmoedigt en foto’s maakt. Wat. Is. Dit. Zwaar. Battle met mezelf. Of ik wil instappen vraagt de man in de bezemwagen. Neeeeeeh. Ik loop voor La League en word gesponsord! Mijn naam en woonplaats schalt door de luidsprekers. Emoties. Ik moet lachen en huilen tegelijk. Ik besluit te lachen. Mijn enkels, knieën en heupen. Alles doet pijn. Benen willen niet meer. Niet omhoog. Niet vooruit. Blijf ze optillen. Ik kan het. Ik kan het. Het Olympisch stadion doemt op waar ik na ruim drie uur hardlopen niet zal finishen. Ik word geleid naar de drinkpost en bananen. Te laat… verlossing en tranen. Wel een medaille maar geen tijdsregistratie.

Never stop running

Ik liep deze marathon voor La League, de wereldwijde voetbalcommunity voor meiden en hun fans.

Het geld wordt besteedt aan voetbalwerkprojecten in Nicaraqua en Brazilië. La League is een initiatief van ontwikkelingsorganisatie Plan International Nederland, en wil dat er veel meer meiden gaan voetballen.

Ten opzichte van jongens is er namelijk nog een hele inhaalslag te maken. Daarom organiseert La League voetbalevents speciaal voor meiden. Maar La League doet meer. La League is ook actief in het buitenland. In Brazilië en Nicaragua zet La League  kleinschalige pilotprojecten op waarbij kansarme jonge meiden aan projecten deelnemen om door middel van voetbal een beter toekomstperspectief te krijgen. Veel meisjes trouwen en worden op jonge leeftijd moeder. Vaak al op dertien jarige leeftijd.

Om dit te voorkomen en hen betere opleidings-en economische kansen te geven licht La League hen voor over o.a. seksualiteit. Door een voetbaltraject te volgen worden meiden weerbaarder en maken zij andere keuzes in hun leven. Vaders worden nauw betrokken bij het traject om het draagvlak en succes te vergroten.

Ook het perspectief van een kansarm meisje verbeteren? Je kunt een bijdrage leveren door een bedrag te storten op Plan International Nederland op rekeningnummer NL11 RABO 0393 5867 66 te Amsterdam, o.v.v. La League/ sponsorloop Susan Rozemeijer. Daar moedig je mij ook mee aan!